NBA
Wizards
97
101
Hết
(53 - 61)
Knicks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Top Players