NBA
Nets
114
121
Hết
(62 - 60)
Cavaliers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Top Players