NBA
Mavericks
98
102
Hết
(48 - 54)
Hornets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Top Players