NBA
Grizzlies
93
100
Hết
(57 - 52)
Lakers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Top Players