NBA
Rockets
114
91
Hết
(64 - 37)
Pelicans

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players