NBA
Magic
105
99
Hết
(38 - 46)
Suns

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Top Players