NBA
Pistons
117
95
Hết
(66 - 47)
Bulls

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Top Players