NBA
76ers
120
108
Hết
(59 - 52)
Timberwolves

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Top Players