NBA
Warriors
106
94
Hết
(43 - 51)
Hawks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Top Players