NBA
Trail Blazers
100
105
Hết
(52 - 47)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players