NBA
Spurs
124
120
Hết
(56 - 51)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players