NBA
Thunder
105
99
Hết
(44 - 40)
Heat

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Top Players