NBA
Bulls
105
118
Hết
(61 - 61)
Bucks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Milwaukee Bucks Dữ liệu thống kê

Top Players