NBA
Knicks
104
108
Hết
(48 - 57)
Timberwolves

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Top Players