NBA
Cavaliers
120
95
Hết
(62 - 45)
Suns

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Top Players