NBA
Wizards
100
108
Hết
(43 - 55)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players