NBA
Kings
105
90
Hết
(49 - 44)
Hawks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Top Players