NBA
Mavericks
112
119
Hết
(58 - 65)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players