NBA
Pelicans
128
125
Hết
(71 - 73)
Lakers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Top Players