NBA
Magic
98
118
Hết
(49 - 70)
76ers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Top Players