NBA
Hornets
140
79
Hết
(75 - 42)
Grizzlies

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Top Players