NBA
Spurs
98
90
Hết
(50 - 44)
Wizards

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Top Players