NBA
Bulls
102
135
Hết
(46 - 77)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players