NBA
Heat
119
98
Hết
(64 - 47)
Knicks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Top Players