NBA
Nets
105
111
Hết
(62 - 43)
Hornets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Top Players