NBA
Cavaliers
132
129
Hết
(64 - 79)
Raptors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Raptors Dữ liệu thống kê

Top Players