NBA
Trail Blazers
111
115
Hết
(55 - 55)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players