NBA
Suns
88
115
Hết
(38 - 44)
Pistons

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Top Players