NBA
Jazz
94
99
Hết
(42 - 41)
Hawks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Top Players