NBA
Pelicans
115
105
Hết
(54 - 52)
Mavericks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Top Players