NBA
Timberwolves
123
109
Hết
(59 - 58)
Clippers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Top Players