NBA
Celtics
100
99
Hết
(45 - 48)
Thunder

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Top Players