NBA
Magic
86
93
Hết
(51 - 52)
Raptors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Raptors Dữ liệu thống kê

Top Players