NBA
Kings
90
106
Hết
(44 - 44)
Pistons

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Top Players