NBA
Spurs
89
75
Hết
(49 - 41)
Warriors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Top Players