NBA
Knicks
110
92
Hết
(47 - 37)
Bulls

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Top Players