NBA
Heat
149
141
Hết
(64 - 63)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players