NBA
Nets
118
115
Hết
(65 - 63)
Grizzlies

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Top Players