NBA
76ers
108
94
Hết
(49 - 56)
Hornets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Top Players