NBA
Clippers
109
122
Hết
(52 - 58)
Trail Blazers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Top Players