NBA
Timberwolves
120
129
Hết
(56 - 77)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players