NBA
Pelicans
108
89
Hết
(47 - 49)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players