NBA
Trail Blazers
100
87
Hết
(60 - 45)
Pistons

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Top Players