NBA
Suns
109
124
Hết
(60 - 52)
Warriors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Top Players