NBA
Jazz
103
97
Hết
(50 - 54)
Kings

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Top Players