NBA
Spurs
117
101
Hết
(61 - 50)
Timberwolves

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Top Players