NBA
Grizzlies
101
94
Hết
(53 - 48)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players