NBA
Bulls
109
114
Hết
(52 - 69)
Cavaliers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Top Players