NBA
Nets
114
106
Hết
(59 - 56)
Mavericks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Top Players