NBA
Pelicans
101
107
Hết
(54 - 60)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players